Mon. Jul 15th, 2024

Bruksela, 9 grudnia 2021

 • W środę w południe rosyjski opozycjonista i działacz antykorupcyjny Aleksiej Nawalny zostanie uhonorowany Nagrodą im. Sacharowa za wolność myśli.

   

 • Parlament będzie głosował nad swoim stanowiskiem w sprawie aktu o rynkach cyfrowych, ustanawiajacego zasady obowiązujące platformy internetowe w UE.

   

 • Posłowie domagają się od UE i jej państw członkowskich konkretnych działań na rzecz praw kobiet i zmniejszenia nierówności między płciami.

   

 • W środę rano posłowie będą debatować z Komisją i Prezydencją słoweńską na temat Rady Europejskiej w dniach 16-17 grudnia oraz walki z COVID-19.

   

 • Trzydzieści lat po upadku Związku Radzieckiego, uczestnicy sesji plenarnej przyjrzą się zbrodniom popełnionym przez reżimy komunistyczne w Europie, w tym masowym deportacjom i Gułagom.

   

 • We wtorek posłowie będą dyskutować o tym, czy krajowe plany naprawcze osiągają uzgodnione cele, a także o sytuacji w krajach, którch plany nie zostaly jeszcze zatwierdzone.

   

 • W środę posłowie będą dyskutować z Komisją i Radą o propozycji dostosowania unijnych przepisów azylowych w Polsce, na Łotwie i Litwie do sytuacji migracyjnej na granicy z Białorusią.

   

 • W związku z niepokojącym wzrostem liczby osób dotkniętych cyberprzemocą ze względu na płeć w czasie pandemii COVID-19, posłowie mają wezwać do zwiększenia wysiłków by ją powstrzymać.

   

 • W środę po południu na sesji plenarnej ocenione zostaną ostatnie wydarzenia w Polsce, które mogą zwiększyć ryzyko jej dalszego oddalania się od wartości europejskich.

   

Forward to your friends