Mon. Jul 15th, 2024
  • Potrzebny jest specjalny międzynarodowy trybunał, który zajmie się zbrodnią agresji na
  • Ukrainę. Nowy trybunał wypełniłby lukę prawną w międzynarodowym sądownictwie karnym.
  • Międzynarodowe działania prawne byłyby jasnym sygnałem dla Rosji i świata.

W przyjętej w czwartek rezolucji posłowie wzywają do pociągnięcia do odpowiedzialności rosyjskich przywódców politycznych i wojskowych za zbrodnię agresji na Ukrainę.

Według Parlamentu, okrucieństwa popełnione przez siły rosyjskie w Buczy, Irpieniu i wielu innych ukraińskich miastach ujawniają brutalność wojny i podkreślają znaczenie skoordynowanych działań międzynarodowych w celu postawienia odpowiedzialnych przed sądem zgodnie z prawem międzynarodowym. Posłowie wzywają UE, aby w ścisłej współpracy z Ukrainą i społecznością międzynarodową naciskała na utworzenie specjalnego międzynarodowego trybunału w celu ścigania politycznych i wojskowych przywódców Rosji i jej sojuszników.

Utworzenie trybunału, zdaniem posłów, wypełniłoby lukę w międzynarodowym sądownictwie karnym i uzupełniłoby wysiłki śledcze Międzynarodowego Trybunału Karnego, który obecnie nie jest w stanie zbadać zbrodni agresji w stosunku do Ukrainy.

Pociągnięcie do odpowiedzialności politycznego i wojskowego przywództwa Rosji i Białorusi.

Zauważając, że dokładny tryb i skład specjalnego trybunału nie zostały jeszcze określone, posłowie podkreślają, że musi on mieć jurysdykcję do zbadania nie tylko działań Władimira Putina oraz politycznego i wojskowego przywództwa Rosji, ale także Aleksandra Łukaszenki i jego współpracowników na Białorusi.

Podkreślają również, że prace przygotowawcze UE nad specjalnym trybunałem muszą rozpocząć się natychmiast i skupić się na tworzeniu ustaleń dotyczących trybunału we współpracy z Ukrainą. Należy wspierać władze ukraińskie i międzynarodowe w zdobywaniu dowodów do wykorzystania w przyszłości.

Parlament jest przekonany, że powołanie specjalnego trybunału byłoby bardzo wyraźnym sygnałem zarówno dla społeczeństwa rosyjskiego, jak i dla społeczności międzynarodowej, pokazującym, że prezydent Putin i całe kierownictwo Rosji może zostać skazane za zbrodnię agresji na Ukrainę. Posłowie podkreślają, że nie jest już możliwe, aby Federacja Rosyjska pod przywództwem Putina mogła powrócić do przedwojennych relacji Zachodem.

Tekst został przyjęty 472 głosach do 19 przy 33 wstrzymujących się.

Forward to your friends